Όροι & Προϋποθέσεις

Γενικά

Οι ακόλουθοι Όροι ισχύουν για όλες τις αγορές που πραγματοποιούνται στον παρόντα ιστότοπο, για παράδοση εντός Ελλάδας.

Αυτόν τον ιστότοπο διαχειρίζεται η «LIFE CONCEPT ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με διακριτικό τίτλο «LIFE CONCEPT ΑΕ» που εδρεύει στη Νέα Ερυθραία Αττικής, οδός Βαρυμπόμπης, αρ. 10, (με ΑΦΜ 800530904 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών), αριθμό ΓΕΜΗ 127795101000 και τηλέφωνο επικοινωνίας (+30) 210 6635297, η οποία συμβάλλεται ως πωλητής (εφεξής "Life Concept").

Είναι ευθύνη του χρήστη να γνωρίζει τους γενικούς όρους πώλησης που ισχύουν κατά την έναρξη της διαδικασίας αγοράς.

Η Life Concept μπορεί να τροποποιήσει αυτούς τους Γενικούς Όρους Πώλησης ανά πάσα στιγμή. Οι τροποποιήσεις δεν θα επηρεάσουν τις αγορές που έγιναν πριν από την έγκριση των εν λόγω τροποποιήσεων, σε κάθε περίπτωση. Οι αγορές θα διέπονται πάντα από τους Γενικούς Όρους που ισχύουν κατά τη στιγμή της πραγματοποίησης της αγοράς.

Παρακαλούμε, διαβάστε προσεκτικά τις πληροφορίες κάθε προϊόντος για να γνωρίζετε τους συγκεκριμένους όρους τους, καθώς αυτοί οι Γενικοί Όροι μπορεί να συμπληρωθούν ή να τροποποιηθούν από συγκεκριμένες ρήτρες ή συγκεκριμένους όρους ορισμένων προϊόντων, ειδικά όσον αφορά στα δικαιώματα υπαναχώρησης, αλλαγών ή επιστροφών.

Το ηλεκτρονικό έγγραφο στο οποίο τυποποιείται η σύμβαση θα αρχειοθετηθεί από την Life Concept και μπορείτε να συμβουλευτείτε αυτόν τον ιστότοπο με έλεγχο ταυτότητας του ονόματος χρήστη και του κωδικού πρόσβασής σας ή των μέσων που καθορίζονται σε κάθε περίπτωση. Μπορείτε να ζητήσετε έντυπο αντίγραφο από την Εξυπηρέτηση Πελατών, και customer@kavehome.gr των οποίων οι λεπτομέρειες περιγράφονται στο άρθρο 12 των γενικών όρων πώλησης.

Με την αποδοχή αυτών των προϋποθέσεων, ο χρήστης δηλώνει ότι είναι νόμιμης ηλικίας και έχει δικαιοπρακτική ικανότητα ώστε να δεσμεύεται από αυτούς τους Γενικούς Όρους Πώλησης.

Εφαρμοστέος νόμος

Αυτή η ηλεκτρονική σύμβαση συνάπτεται σύμφωνα με τον ελληνικό Νόμο και συγκεκριμένα ως σύμβαση εξ αποστάσεως πωλήσεως βάσει του νομοθετικού πλαισίου που επιβάλλει ο Ν. 2251/1994, ως ισχύει σήμερα, και των σχετικών Προεδρικών Διαταγμάτων, Υπουργικών και Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων σχετικά με την εφαρμογή και προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς το ενωσιακό Δίκαιο, Κανονισμούς και Οδηγίες. Η ηλεκτρονική σύμβαση δεν θα κατατεθεί από τρίτο μέρος και η γλώσσα για τη σύναψή της είναι η Ελληνική.

Οι τρέχοντες Γενικοί Όροι μπορούν να αποθηκευτούν και να αναπαραχθούν ανά πάσα στιγμή από τον χρήστη που πραγματοποιεί μια αγορά μέσω των επιλογών του προγράμματος περιήγησής του στο Διαδίκτυο και πρέπει να γίνουν αποδεκτοί πριν προχωρήσει στην πληρωμή της αξίας των προϊόντων.

Εγγραφή χρήστη

Για να αγοράσετε προϊόντα Kave ηλεκτρονικά, δεν είναι απαραίτητο να εγγραφείτε ως χρήστης της σελίδας (www.kavehome.gr). Μπορείτε να πραγματοποιήσετε την αγορά χωρίς εγγραφή.

Η εγγραφή ως χρήστη είναι δωρεάν και πρέπει να γίνει μέσω της καρτέλας “Δημιουργία λογαριασμού” στον ίδιο τον ιστότοπο. Στο τέλος της διαδικασίας εγγραφής θα λάβετε ένα email που θα επιβεβαιώνει ότι η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί σωστά.

Ο χρήστης μπορεί να έχει πρόσβαση στην ενότητα των εγγεγραμμένων χρηστών με το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης ή με άλλους τρόπους που επιτρέπουν στην Life Concept να πιστοποιεί τους χρήστες. Στο προφίλ του, ο χρήστης μπορεί να βρει σχετικές πληροφορίες, όπως αυτές που σχετίζονται με προηγούμενες παραγγελίες ή την παρεχόμενη διεύθυνση αποστολής. Ο εγγεγραμμένος χρήστης έχει υποχρέωση να επικαιροποιεί τα προσωπικά του δεδομένα, ώστε να είναι τα κατάλληλα για την εξυπηρέτηση της συμβατικής του σχέσης.

Ο χρήστης μπορεί να διαγραφεί ανά πάσα στιγμή στέλνοντας ένα email στη διεύθυνση: customer@kavehome.gr. Η κατάργηση της εγγραφής ως χρήστη συνεπάγεται την ακύρωση των προσωπικών δεδομένων του χρήστη.

Περίοδος ισχύος της προσφοράς

Ανεξάρτητα από τις διατάξεις της ειδικής νομοθεσίας, οι ηλεκτρονικές προσφορές ή οι προτάσεις πρόσληψης θα ισχύουν για το χρονικό διάστημα που καθορίστηκε από την Life Concept, ή σε περίπτωση παρέλευσης του χρονικού αυτού διαστήματος, για όσο χρονικό διάστημα είναι προσβάσιμες στους παραλήπτες.

Διαδικασία αγοράς

Η διαδικασία αγοράς αποτελείται από τα ακόλουθα βήματα:

(i) Επιλογή προϊόντος: Περιηγηθείτε στη σελίδα μας και κάντε κλικ στο κουμπί “Προσθήκη στο καλάθι” κάθε φορά που θέλετε να προσθέσετε ένα προϊόν στην παραγγελία σας. Το καλάθι αγορών περιέχει το όνομα του επιλεγμένου προϊόντος, την ποσότητα και την τιμή σε ευρώ.

(ii) Έναρξη της διαδικασίας αγοράς: Για να ξεκινήσετε τη διαδικασία αγοράς, πατήστε το κουμπί “Ολοκλήρωση Αγοράς”.

(iii) Δεδομένα ολοκλήρωσης αγοράς: Πριν επιλέξετε τον τρόπο πληρωμής, πρέπει να συμπληρώσετε τις λεπτομέρειες της αγοράς σας και να διορθώσετε τυχόν σφάλματα στην καταχώριση δεδομένων. Μόλις επαληθεύσετε τα στοιχεία σας, επιβεβαιώστε την παραγγελία σας.

(iv) Επιλογή τρόπου πληρωμής: Επιλέξτε τον προτιμώμενο τρόπο πληρωμής σας, αποδεχτείτε τους Όρους και Προϋποθέσεις ελέγχοντας την αντίστοιχη καρτέλα και κάντε κλικ στο κουμπί «Αγορά». Εκείνη τη στιγμή, η σύμβαση σύναψης πώλησης θα ολοκληρωθεί για όλες τις προθέσεις και σκοπούς.

(v) Επιβεβαίωση αγοράς: Μόλις λάβουμε την έγκρισή σας, η Life Concept θα εκδώσει επιβεβαιωτικό μήνυμα στην οθόνη το οποίο μπορείτε να αρχειοθετήσετε, το οποίο θα περιέχει τις ακόλουθες πληροφορίες:

- Αριθμός παραγγελίας

- Ημερομηνία παραγγελίας

- Περίληψη των προϊόντων που περιλαμβάνονται στην παραγγελία.

Σε όλες τις περιπτώσεις, η Life Concept θα αποστείλει επιβεβαίωση αγοράς μέσω email εντός 24 ωρών το αργότερο από την παραλαβή της παραγγελίας αγοράς.

Σε όλη τη διαδικασία αγοράς μπορείτε να συμβουλευτείτε τους Γενικούς Όρους Αγοράς, καθώς και να δείτε την τελική τιμή των επιλεγμένων προϊόντων.

Μόλις επιβεβαιωθεί η αγορά, ο πελάτης δεν μπορεί να τροποποιήσει ή να ακυρώσει την παραγγελία εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται από το νόμο ή σε αυτούς τους Γενικούς Όρους.

Τιμή, φόροι και έξοδα αποστολής

Όλες οι τιμές που αναγράφονται στον ιστότοπο αναφέρονται σε ευρώ και περιλαμβάνουν φόρους και τέλη που ισχύουν για την ελληνική επικράτεια, παρά το γεγονός ότι η αγορά των προϊόντων από άλλη επικράτεια ενδέχεται να συνεπάγεται αντίστοιχους φόρους ή / και δασμούς. Η Life Concept, χρησιμοποιώντας τα τραπεζικά στοιχεία που εισήγαγε ο χρήστης στον ιστότοπο, θα χρεώσει το τελικό ποσό της παραγγελίας.

Τα έξοδα αποστολής θα αναλυθούν στο τέλος της διαδικασίας αγοράς, όπου μπορείτε να επιλέξετε την επιθυμητή μέθοδο αποστολής. Αυτά τα έξοδα αποστολής επιβαρύνουν πλήρως τον χρήστη.

Πρίν αποδεχτείτε την τιμή μέσω της επιλογής “Ολοκλήρωση αγοράς”, μπορείτε να δείτε, εάν το επιθυμείτε, την τελική τιμή της παραγγελίας σας, κατανεμημένη, το ποσό των προσθηκών ή των εκπτώσεων που ισχύουν, καθώς και το κόστος μεταφοράς, τους φόρους, τους δασμούς και άλλες πρόσθετες υπηρεσίες.

Οι τιμές των προϊόντων ενδέχεται να διαφέρουν ανά πάσα στιγμή, ανάλογα με την τιμολογιακή πολιτική της Life Concept.

Τα προϊόντα που αγοράζονται θα χρεώνονται στην τιμή που ισχύει κατά τη στιγμή της αγοράς.

Πληρωμή

Οι χρήστες μπορούν να πληρώσουν το ποσό των προϊόντων που αγοράστηκαν με οποιοδήποτε από τα ακόλουθα μέσα:

a) Μέσω χρεωστικών ή πιστωτικών καρτών.

b) Μέσω PayPal.

c) Μέσω τραπεζικής μεταφοράς

Η Life Concept εγγυάται ότι θα χειριστεί τα προσωπικά δεδομένα που λαμβάνονται μέσω της φόρμας εγγραφής που συμπληρώνεται από τον χρήστη με απόλυτη ασφάλεια και εμπιστευτικότητα και όπως ορίζει η οικεία νομοθεσία.

Τιμολόγιο

Θα αποσταλεί απόδειξη αγοράς μέσω email στη διεύθυνση που παρέχεται από τον χρήστη. Ομοίως, εάν ο χρήστης επιθυμεί τη λήψη τιμολογίου παραγγελίας, τότε θα πρέπει να συνδεθεί και να έχει πρόσβαση στην ενότητα "Οι παραγγελίες μου" στον προσωπικό του λογαριασμό. Αφού επιλέξει την παραγγελία για την οποία ο χρήστης επιθυμεί το τιμολόγιο, θα πρέπει να κάνει κλικ στο κουμπί "Λήψη τιμολογίου" στο κάτω μέρος και να εισάγει τα απαιτούμενα για την έκδοση του φορολογικού παραστατικού στοιχεία.

Εάν η παραγγελία έχει υποβληθεί ως επισκέπτης και ως εκ τούτου ο χρήστης δεν έχει προσωπικό λογαριασμό, ο χρήστης θα πρέπει να δημιουργήσει έναν νέο λογαριασμό με την ίδια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με την οποία έχει υποβληθεί η παραγγελία και να ακολουθήσει τα βήματα που εξηγούνται παραπάνω.

Παράδοση

Οι παραγγελίες αποστέλλονται στην Ελλάδα.

Η παράδοση στο σπίτι γίνεται από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ο χρήστης μπορεί να διορθώσει οποιαδήποτε λεπτομέρεια σχετικά με την αποστολή, καθώς και τη μέθοδο παράδοσης, σύμφωνα με τις επιλογές που παρέχει η Life Concept ανά πάσα στιγμή.

Ο χρήστης θα αποκτήσει την κυριότητα των εν λόγω προϊόντων μόλις εξοφλήσει τη συμφωνημένη τιμή στο σύνολό της.

Εάν η παράδοση δεν είναι δυνατή, η Life Concept δικαιούται να ακυρώσει τη σύμβαση λόγω αδυναμίας συμμόρφωσης και με την επιφύλαξη των αξιώσεων που ενδέχεται να κινήσει σε περίπτωση απάτης ή σφάλματος του χρήστη.

Η Life Concept δεν θα είναι υπεύθυνη για την κατάσταση στην οποία τα προϊόντα παραδίδονται στον χρήστη σε περίπτωση αδυναμίας παράδοσης της παραγγελίας εντός της συμφωνηθείσας περιόδου για λόγους που αποδίδονται στον χρήστη.

Η ανάληψη ευθύνης από τον χρήστη σχετικά με τα προϊόντα θα πραγματοποιηθεί κατά τη στιγμή της παράδοσης και ανεξάρτητα από το πότε αποκτά κυριότητα επί των προϊόντων. Επομένως, η Life Concept δεν θα είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε ληστεία, κλοπή, φθορά, ζημιά ή απώλεια προϊόντων που συμβαίνει μετά την παράδοσή τους στον χρήστη.

Ευθύνη παράδοσης

Η Life Concept δεν εγγυάται την επ’ αόριστον διαθεσιμότητα των προϊόντων και εξαιρείται από κάθε ευθύνη υπό τον όρο ότι δεν συνιστά κακόβουλη παραβίαση από την Life Concept ή προέρχεται από σφάλματα κατά τη μη διαθεσιμότητα της υπηρεσίας των τηλεματικών δικτύων μεταφοράς δεδομένων εκτός της θέλησής της.

Επίσης, η Life Concept θα αποδεσμευτεί από την εκπλήρωση των υποχρεώσεων παράδοσης που προβλέπονται στην ρήτρα 9 που αναφέρεται παραπάνω, και αποποιείται κάθε ευθύνη ως προς αυτό, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) Πλήρης ή μερική μη πληρωμή από τον χρήστη.

β) Παράλειψη ή ανακρίβεια των πληροφοριών που, σύμφωνα με τις ρήτρες 3, 5, 6 και 7, που ο χρήστης πρέπει να παρέχει κατά την υποβολή της παραγγελίας.

Επιστροφές

11.1.- ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, ο χρήστης έχει το δικαίωμα υπαναχώρησης μέσα σε χρονικό διάστημα δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών, δυνάμει του οποίου μπορεί να επιστρέψει το προϊόν που έλαβε αναιτιολόγητα.

Η επιστροφή του ποσού αγοράς θα πραγματοποιηθεί μόλις ελεγχθεί η κατάσταση του προϊόντος και με τον ίδιο τρόπο πληρωμής που χρησιμοποιήθηκε για την παραγγελία και, σε όλες τις περιπτώσεις, το πολύ σε δεκατέσσερις (14) ημερολογιακές ημέρες από την αδιάψευστη υποβολή του αιτήματος υπαναχώρησης, αρκεί να διαχειρίζεται την παραλαβή του προϊόντος η Life Concept. Σε περίπτωση που ο χρήστης επιστρέψει το προϊόν μέσω εταιρείας μεταφοράς της επιλογής του, η περίοδος των δεκατεσσάρων (14) ημερών θα ξεκινήσει από τη στιγμή που η Life Concept γνωρίζει την αποστολή του προϊόντος ή, ελλείψει αυτού, από την παραλαβή του.

Πιο συγκεκριμένα, στην περίπτωση εξόφλησης μέσω τραπεζικής μεταφοράς, η προρρηθείσα προθεσμία εκκινεί από την ημερομηνία που ο χρήστης θα δηλώσει την πρόθεση υπαναχώρησης, αλλά και το IBAN του τραπεζικού λογαριασμού στον οποίο είναι τουλάχιστον συνδικαιούχος και την αρμόδια τράπεζα, προκειμένου όπως να κατατεθεί εκεί το επιστρεφόμενο τίμημα.

Τέλος στην περίπτωση εξόφλησης μέσω πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας, η Life Concept εντός της προθεσμίας των δεκατεσσάρων (14) εργασίμων ημερών από την παραλαβή της δήλωσης, υποχρεούται να δηλώσει την ακύρωση της χρέωσης της κάρτας στη συνεργαζόμενη τράπεζα και να επιστρέψει οποιοδήποτε ποσό έχει ήδη πιστωθεί στο λογαριασμό της στο πλαίσιο της παραγγελίας. Τυχόν έξοδα αντιλογισμού, επεξεργασίας της διαδικασίας από την εκδότρια τράπεζα της πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας αφορούν αποκλειστικά τη σχέση μεταξύ του χρήστη και της εκδότριας της της πιστωτικής ή χρεωστικής του κάρτας και δεν μπορούν να αναζητηθούν από τη Life Concept.

Η επιστροφή του προϊόντος γίνεται δεκτή, μόνον εφόσον πρώτα ο αγοραστής έχει εξοφλήσει κάθε ποσό που επιβαρύνθηκε η Life Concept για την αποστολή του προϊόντος σε αυτόν και τα έξοδα αποστολής για την επιστροφή του προϊόντος. Ο χρήστης πρέπει να επιστρέψει τα προϊόντα στη διεύθυνση που καθορίζεται από τη Life Concept ανά πάσα στιγμή ή, ελλείψει αυτού, στην ακόλουθη διεύθυνση: Νέα Ερυθραία Αττικής, οδός Βαρυμπόμπης, αρ. 10, Τ.Κ. 14671.

Το επιστρεφόμενο προϊόν πρέπει να φτάσει σε άριστη κατάσταση, ήτοι το επιστρεφόμενο προϊόν θα πρέπει να μην έχει χρησιμοποιηθεί, να βρίσκεται σε άριστη κατάσταση («as new»), όπως ακριβώς πριν την πώληση του, στην πλήρη αρχική του συσκευασία (κουτί, νάιλον, αφρολέξ κ.τ.λ.) τα οποία δεν θα πρέπει να έχουν σκισίματα ή φθορές/αλλοιώσεις) και με όλα τα περιεχόμενα τις αρχικής συσκευασίας (έντυπα οδηγιών χρήσεως, χαρακτηριστικών και εγγυήσεων, κ.τ.λ.). Σε αντίθετη περίπτωση, η Life Concept διατηρεί το δικαίωμα να χρεώσει ένα χαμηλότερο ποσό για την παραγγελία, αντισταθμίζοντας τα ποσά που ο χρήστης πρέπει να πληρώσει για την παράβαση των υποχρεώσεων που ορίζονται εδώ.

Για αυτόν τον τύπο επιστροφής, ο χρήστης πρέπει να ακολουθήσει τα βήματα που αναφέρονται εδώ: https://faq.kavehome.com/en-US/faq/article/KA-01110

Για να ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης, ο χρήστης πρέπει να ειδοποιήσει την Life Concept, στον τηλεφωνικό αριθμό: (+30) 210 6635297 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: customer@kavehome.gr, την απόφασή του να υπαναχωρήσει από την αγορά που πραγματοποιήθηκε, μέσω μιας σαφούς δήλωσης, με επιστολή που αποστέλλεται ταχυδρομικώς, με φαξ ή email: Withdrawal Form[EP1]

11.2.- ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΟ Ή ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΕΝΟ ΠΡΟΪΌΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ

Όταν το προϊόν έχει υποστεί ζημιά κατά τη μεταφορά, είναι σημαντικό ο χρήστης να το επικοινωνήσει τηλεφωνικώς την ημέρα της παραλαβής στον τηλεφωνικό αριθμό: (+30) 210 6635297 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: customer@kavehome.gr, και να το επισημάνει στο δελτίο παράδοσης. Επίσης, ο χρήστης θα πρέπει να το αναφέρει μέσω του προσωπικού του λογαριασμού ακολουθώντας τα εξής βήματα: https://faq.kavehome.com/en-US/faq/article/KA-01109

Η Life Concept θα καλύψει τα έξοδα αποστολής για την παράδοση και την επιστροφή του προϊόντος.

Εάν ο χρήστης επιθυμεί να επιστρέψει το προϊόν με μια εταιρεία μεταφοράς διαφορετική από αυτήν που πρότεινε η Life Concept και η εταιρεία μεταφοράς που επιλέχθηκε από τον χρήστη χρεώνει υψηλότερες τιμές, ο χρήστης θα αναλάβει τη διαφορά του κόστους μεταφοράς.

Πριν από το άνοιγμα ενός προϊόντος, ο χρήστης πρέπει να ελέγξει ότι η συσκευασία ταιριάζει με αυτό που ζητήθηκε (μοντέλο, χρώμα, μέγεθος, φινίρισμα κ.λπ.), εγείροντας άμεση αξίωση σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφοράς. Εάν ο χρήστης εντοπίσει μια ανωμαλία πριν ανοίξει το προϊόν, ζητάται να μην σπάσει τη σφραγίδα ούτε να ανοίξει τη συσκευασία και, εάν είναι δυνατόν, να γράψει «αποδεκτό με κάθε επιφύλαξη» στη σημείωση παράδοσης και να προσδιορίσει ποιο είναι το πρόβλημα.

Σε περίπτωση που ο χρήστης δεν είναι ικανοποιημένος με την κατάσταση των παραδοθέντων προϊόντων, θα πρέπει να επικοινωνήσει αμέσως με την Life Concept στον τηλεφωνικό αριθμό: (+30) 210 6635297 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: customer@kavehome.gr και πάντα εντός 24 ωρών από την παραλαβή της παραγγελίας.

Εξυπηρέτηση πελατών

Για οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή περιστατικά, ο χρήστης μπορεί να ελέγξει τις συχνές ερωτήσεις της Kave https://faq.kavehome.com/en-US/ και μπορεί να επικοινωνήσει με την εξυπηρέτηση πελατών της Life Concept μέσω τηλεφώνου ή email που αναφέρεται παρακάτω και εντός των καθορισμένων ωρών λειτουργίας.

- Τηλέφωνο: (+30) 210 6635297

- Διεύθυνση: Νέα Ερυθραία Αττικής, οδός Βαρυμπόμπης, αρ. 10, Τ.Κ. 14671.

- Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα-Παρασκευή 10:00 πμ to 9:00 μμ

- Email: customer@kavehome.gr

Εγγύηση

Για όλα μας τα προϊόντα μας υπάρχει 2 ετής εγγύηση σε εθνικό επίπεδο έναντι κατασκευαστικών ελαττωμάτων, εκτός από εκείνα που δηλώνουν διαφορετικά.

Η εγγύηση δεν ισχύει στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) Μεταφορά, ατυχήματα, ακατάλληλες χρήσεις και άλλες ζημιές που δεν οφείλονται στην κανονική χρήση του προϊόντος από τον πελάτη μετά την παράδοση τους. Αυτή η εγγύηση καλύπτει μόνο ζημιές μεταφοράς που προκλήθηκαν πριν από την παραλαβή του προϊόντος.

β) Μεταφορά του προϊόντος χωρίς την αρχική συσκευασία.

γ) Καψίματα, κοψίματα, γδαρσίματα, τσακίσεις, σημάδια, γρατζουνιές ή άλλες ζημιές που προκαλούνται από ζώα ή από ακατάλληλη χρήση του προϊόντος.

δ) Χρήση ή επαφή με χημικά προϊόντα (ενδεικτικά: οξέα, διαλύτες, βαφές, μπογιές, αμμωνία, λάκες ή άλλα προϊόντα κομμωτηρίου, κλπ), επεξεργασία με προϊόντα καθαρισμού που δεν ενδείκνυνται για τη συγκεκριμένη ταπετσαρία του εγγυημένου προϊόντος.

ε) Ξεθώριασμα χρώματος λόγω έκθεσης του προϊόντος στην ηλιακή ακτινοβολία ή άλλες πηγές θερμότητας.

στ) Έμμεση ζημία και απώλεια οποιουδήποτε είδους.

ζ) Προσωπική ή / και υλική ζημιά, που προκλήθηκε ως αποτέλεσμα της μη συμμόρφωσης του χρήστη με τους κανόνες και τις οδηγίες που δόθηκαν από την Life Concept για την εγκατάσταση, τη χρήση και τη συντήρηση του προϊόντος.

Ανωτέρα Βία

Η Life Concept δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για τη συνολική ή μερική μη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτήν τη σύμβαση ή για την καθυστέρηση στην εκτέλεσή τους, εάν η εν λόγω παράβαση οφείλεται σε περίπτωση ανωτέρας βίας, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά γενικών, εδαφικών ή τομεακών απεργιών, πλημμύρας, φωτιάς, σεισμών, ακραίων καιρικών φαινομένων, πανδημιών (ενδεικτικά η πανδημία COVID 19 κλπ), στάσεων, εξεγέρσεων, αποφάσεων αρμοδίων Αρχών που περιορίζουν τη δραστηριότητα των εμπλεκομένων στην εκτέλεση των παραγγελιών και πωλήσεων φορέων και υπηρεσιών, κλπ.

Προστασία προσωπικών δεδομένων

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού ΕΕ 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ελεύθερης κυκλοφορίας αυτών των δεδομένων, και των ισχυόντων κανονισμών ανά πάσα στιγμή, σας ενημερώνουμε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα που συλλέγονται μέσω αυτού του εγγράφου θα αντιμετωπίζονται και θα ενσωματώνονται σε ένα αρχείο που ανήκει στην Kave Home S.L. και τη Life Concept για τη συμμόρφωση της υπάρχουσας εμπορικής σχέσης.

Η Kave Home S.L. και η Life Concept θα επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα για διοικητικούς και εσωτερικούς σκοπούς διαχείρισης, για εταιρική διαχείριση και συντονισμό της βάσης δεδομένων πελατών και δυνητικών πελατών. Η βάση για την επικοινωνία είναι η σωστή εκτέλεση και ανάπτυξη της συμβατικής ή προσυμβατικής σχέσης μαζί σας και το έννομο συμφέρον για εταιρικό συντονισμό και διαχείριση της βάσης δεδομένων πελατών και δυνητικών πελατών. Επίσης, εάν συναινέσετε ρητά, η Kave Home S.L. και η Life Concept θα επεξεργαστούν τα δεδομένα σας για να σας αποστείλουν εμπορικές επικοινωνίες και συστάσεις με βάση τα ενδιαφέροντα και τις προτιμήσεις σας.

Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας ενημέρωσης, πρόσβασης, διαγραφής, εναντίωσης, περιορισμού σκοπού και φορητότητας σύμφωνα με τα άρθρα 12-22 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας στις διευθύνσεις που αναφέρεται παραπάνω ή στέλνοντας ένα email στην ακόλουθη διεύθυνση:

- Σχετικά με τη Life Concept: customer@kavehome.gr.

- Σχετικά με την Kave Home, S.L: customer@kavehome.com

Ομοίως, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Ισπανική Αρχή για την Προστασία Δεδομένων (www.aepd.es) ή στην Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Τα προσωπικά δεδομένα μπορούν να κοινοποιούνται σε τρίτους χωρίς τη συγκατάθεση του κατόχου τους, υπό την προϋπόθεση ότι αυτή η επικοινωνία ικανοποιεί την ανάγκη για ανάπτυξη, συμμόρφωση και έλεγχο της εμπορικής σχέσης ή / και περιορίζεται στους προαναφερθέντες σκοπούς, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς σχετικά με αυτό το θέμα.

Κατά συνέπεια, συναινείτε ρητά στην επεξεργασία των δεδομένων σας από την Kave Home, S.L και την Life Concept για την εκπλήρωση των σκοπών που αναφέρθηκαν προηγουμένως.

Για λεπτομέρειες αναφορικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, μπορείτε να δείτε στη σελίδα Πολιτική απορρήτου στους ακόλουθους ιστότοπους:

- In relation to Life Concept: gr.kavehome.com/gr/el/privacy-policy/

- In relation to Kave Home, S.L[EP2] .

Πνευματική ιδιοκτησία

Η Kave Home, S.L.θα διατηρήσει την κυριότητα όλων των σχεδιαγραμμάτων, κανόνων, ζωγραφιών, διαγραμμάτων, γραφικού υλικού, φωτογραφιών, δειγμάτων σχεδίασης και άλλων εγγράφων, είτε σε ηλεκτρονικά μέσα, σε έντυπη μορφή, ως υλικό εκτύπωσης ή φυλλάδια που θα παραδοθούν στον χρήστη στο πλαίσιο της παραγωγής προϊόντων που προορίζονται γι’ αυτό. Η Kave Home, S.L.διατηρεί όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας για την τεκμηρίωση που παρέχει στον χρήστη.

Ακυρότητα όρου και ισχύον δίκαιο και δικαιοδοσία

Εάν κάποια από τις ρήτρες αυτής της σύμβασης είναι άκυρη, ακυρώσιμη ή παράνομη και με την ευρύτερη ερμηνευτική έννοια που επιτρέπεται από το νόμο:

(α) μια τέτοια δήλωση δεν θα ακυρώσει το υπόλοιπο της σύμβασης, το οποίο θα διατηρήσει την ισχύ και την αποτελεσματικότητά του, και (β) η άκυρη ή ακυρώσιμη ρήτρα ή οι ρήτρες πρέπει να αντικατασταθούν ή κατά προτίμηση να προσαρμοστούν.

Αυτοί οι Γενικοί Όροι Πώλησης διέπονται ή ερμηνεύονται σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία. Σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού της ΕΕ αριθ. 524/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 21 Μαΐου 2013, και την Κοινή Υπουργική Απόφαση 70330/2015 εδώ θα βρείτε έναν σύνδεσμο για πρόσβαση στην ηλεκτρονική επίλυση διαφορών της ΕΕ: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=EN η οποία συνδέεται απευθείας με την αρμόδια ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Καταναλωτή» (http://www.synigoroskatanaloti.gr/index.html). Στην πλατφόρμα αυτή μπορείτε να υποβάλλετε αίτημα για την επίλυση της διαφοράς οπότε θα μπορεί να κληθεί ακολούθως η εταιρεία μας από την αρμόδια Αρχή. Σε κάθε περίπτωση μη συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς μέσω της πλατφόρμας για την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών της ΕΕ ή την ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Καταναλωτή», αρμόδια είναι τα πολιτικά δικαστήρια.

Επίσης μπορείτε να λάβετε γνώση του Κώδικα Καταναλωτικής Δεοντολογίας Ηλεκτρονικού Εμπορίου όπως δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ εδώ.

Κυριότητα του ιστότοπου

Αυτός ο ιστότοπος ανήκει στην εταιρεία υπό την επωνυμία KAVE HOME S.L.

Με φορολογική διεύθυνση στη Girona (17410), C/ Tallers, 14.

Αριθμό φορολογικού μητρώου (CIF) B-55.159.271