Παιδικές κρεμάστρες

Οι κρεμάστρες δίνουν στα παιδιά τη δική τους θέση για να κρεμάσουν τα ρούχα τους, βοηθώντας τα να αναπτύξουν και να κάνουν πράγματα μόνα τους.